словы беларускай мовы
адшукаць па літарах:

?

?

?

?

?

Адваротны слоўнік

Спецпошук дазваляе зазірнуць у адваротны слоўнік беларускай мовы. Для гэтага ўжывайце фільтр «У канцы». У полі набярыце літары, на якія павінны заканчвацца словы. Атрымаеце адпаведны спіс слоў — у алфавітным парадку не пачатковых, а канцавых літар. Гэта алфавітны з канца, ад апошняй літары слова да першай.

Навошта адваротны слоўнік? Каб гуляць у Wordle.
Каб шукаць словы, якія канчаюцца на пэўныя літары.
Таму і няма ніякай веры тваёй статыстыцы, мой маленькі чыцер, мая маленькая манюка!

Яшчэ адваротны слоўнік можна выкарыстоўваць, каб скласці крыжаванку, падабраць рыфму і ўбачыць распаўсюджанасць словаўтваральнай мадэлі, а таксама для пошуку запазычанняў з іншых моў. І каб прыдумаць запамінальны дамен, які рыфмуецца з даменнай зонай.

Сімвал і адсотак слоў

а:

88.6%

н:

59.5%

р:

49.6%

ы:

49.3%

в:

36.6%

л:

36.1%

ц:

36.1%

к:

35.4%

і:

35.1%

с:

34.9%

п:

33.3%

т:

31.0%

е:

30.6%

ь:

24.8%

д:

24.5%

у:

22.0%

о:

21.9%

з:

21.8%

м:

20.7%

я:

16.6%

б:

15.6%

г:

14.5%

ч:

14.4%

э:

11.8%

ў:

9.3%

ш:

8.9%

х:

6.7%

ж:

6.0%

ф:

5.3%

злучок:

4.2%

й:

4.1%

дз:

3.2%

ё:

2.8%

ю:

2.1%

дж:

1.4%

апостраф:

0.6%

Арфаграфічны слоўнік     Паліндромы

Developer: Vladimir Makovetsky

Founder: Serge Lit