ў
і
цы́трус — назоўнік цытрусаво́д — назоўнік
канцэпт

цытрусава-плантацыйны

гэта

прыметнік
адносны

праскланяць слова цытрусава-плантацыйны
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
  ж. — жаночы род
  м. — мужчынскі род
  н. — ніякі род
множны лік
Назоўны
хто? што?
ж.  цы́трусава-плантацы́йная
м.  цы́трусава-плантацы́йны
н.  цы́трусава-плантацы́йнае

мн.  цы́трусава-плантацы́йныя
Родны
каго? чаго?
ж.  цы́трусава-плантацы́йнай, цы́трусава-плантацы́йнае
м.  цы́трусава-плантацы́йнага
н.  цы́трусава-плантацы́йнага

мн.  цы́трусава-плантацы́йных
Давальны
каму? чаму?
ж.  цы́трусава-плантацы́йнай
м.  цы́трусава-плантацы́йнаму
н.  цы́трусава-плантацы́йнаму

мн.  цы́трусава-плантацы́йным
Вінавальны
каго? што?
ж.  цы́трусава-плантацы́йную
м.  цы́трусава-плантацы́йны (неадуш.), цы́трусава-плантацы́йнага (адуш.)
н.  цы́трусава-плантацы́йнае

мн.  цы́трусава-плантацы́йныя (неадуш.), цы́трусава-плантацы́йных (адуш.)
Творны
кім? чым?
ж.  цы́трусава-плантацы́йнай, цы́трусава-плантацы́йнаю
м.  цы́трусава-плантацы́йным
н.  цы́трусава-плантацы́йным

мн.  цы́трусава-плантацы́йнымі
Месны
у кім? у чым?
ж.  цы́трусава-плантацы́йнай
м.  цы́трусава-плантацы́йным
н.  цы́трусава-плантацы́йным

мн.  цы́трусава-плантацы́йных

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

бада́й
1. Ужываецца для выказвання нядобрых пажаданняў, праклёну (каб). А бадай (бы) ты прапаў!
2. Выказвае дапушчэнне якой-н. магчымасці, схільнасць згадзіцца з чым-н. (пабочнае слова, рус. пожалуй, надо полагать). Бадай што — магчыма што, відаць што. Бадай што (мабыць, мусіць), так будзе лепш. Бадай (бадай што, магчыма), твая праўда.
3. Амаль. Бадай што — амаль, амаль што. Прайшоў бадай што паўдарогі.

Бадай ці не... — падобна на тое, што.

Read everything. Talk to everyone. Believe nothing.


cytrusava-plantacyjny — беларуская лацінка

Слова цытрусава-плантацыйны (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

дзе паставіць націск у слове цытрусаводчы + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


цытро́н (6)

(14) кантрактацы́йны

цытро́нны (8)

(12) дэкантацы́йны

цы́трус (6)

(11) плантацы́йны

цытрусаво́д (10)

(13) імплантацы́йны

цытрусаво́дства (14)

(14) эксплантацы́йны

цытрусаво́дчы (12)

(16) трансплантацы́йны


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

хлопцы і прыгажуні