ў
і
падпара́дкавацца — дзеяслоў падпарадко́ўвальны — прыметнік
канцэпт

падпарадкаваць

гэта

дзеяслоў
закончанае трыванне
пераходны
незваротны
1-е спражэнне

праспрагаць дзеяслоў падпарадкаваць
утварыць дзеепрыслоўе
як правільна пісаць і куды ставіць націск

словаформы
Пачатковая форма
падпара́дкаваць
Будучы час
1-я асоба:
я што зраблю?
мы што зробім?
2-я асоба:
ты што зробіш?
вы што зробіце?
3-я асоба:
ён-яна-яно што зробіць?
яны што зробяць?
я  падпара́дкую
мы  падпара́дкуем

ты  падпара́дкуеш
вы  падпара́дкуеце

ён, яна, яно  падпара́дкуе
яны  падпара́дкуюць
Прошлы час
што зрабіла?
што зрабіў?
што зрабілі?
ж.  падпара́дкавала
м.  падпара́дкаваў
н.  падпара́дкавала

мн.  падпара́дкавалі
Загадны лад
2-я асоба:
ты што зрабі?
вы што зрабіце?
ты  падпара́дкуй
вы  падпара́дкуйце
Дзеепрыслоўе
прошлы час:
што зрабіўшы?
падпара́дкаваўшы

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

махінатар, прайдзісвет (прайдоха), шахрай, аферыст, жулік, ашуканец (падманшчык), круцель, махляр, шэльма, хітрун, пралаза (праныра), спрытнюга (спрытняк)

сінанімічны рад

У тлумачальным слоўніку 100 тысяч слоў. Калі глядзець адно слова ў дзень, спатрэбіцца 273 гады.

Стаўце перад сабой дасягальныя мэты.

padparadkavać — беларуская лацінка

Слова падпарадкаваць (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

дзе паставіць націск у слове падпарадкоўвацца + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


падпара́дкаваны (14)

(11) успадкава́ць

падпара́дкаваны (14)

(11) пара́дкаваць

падпара́дкавацца (15)

(13) папара́дкаваць

падпарадко́ўвальны (17)

(18) перападпара́дкаваць

падпарадко́ўванне (16)

(16) супадпара́дкаваць

падпарадко́ўвацца (16)

(12) спара́дкаваць


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

аналема

Аналема — крывая, якую Сонца «малюе» на небе на працягу года, калі фіксаваць ягонае месцазнаходжанне штодня ў адзін і той жа час.

Вось гэта сапраўды Супер 8.