ў
і
за́раз — прыслоўе зара́за — назоўнік
канцэпт

зараз

гэта

прыслоўе

ступені параўнання прыслоўя зараз
як правільна пісаць і куды ставіць націск

ступень параўнання
станоўчая зара́з
вышэйшая
найвышэйшая

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

Не хваліся сеўшы, а хваліся з'еўшы.


Нішто так не вучыць цярпенню, як маруднае інтэрнэт-злучэнне.


zaraz — беларуская лацінка

Слова зараз (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

дзе паставіць націск у слове заразліва + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


заража́цца (9)

(3) ра́з

заража́ць (8)

(3) ра́з

заражэ́нне (9)

(3) ра́з

зара́за (6)

(5) нара́з

зараза́нне (9)

(5) абра́з

зараза́цца (9)

(5) абра́з


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

Life on Social Media

Вось такая/такі ты ў сацсетках.