ў
і
ту́т — назоўнік ту́т — часціца
канцэпт

тут

гэта

прыслоўе

ступені параўнання прыслоўя тут
як правільна пісаць і куды ставіць націск

ступень параўнання
станоўчая ту́т
вышэйшая
найвышэйшая

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

Не памогуць і чары, як каму хто не да пары.


— Як у цябе з англійскай? B1 / B2?
— A6.
— Гэта як?
— Пастаянна вучу ўсё спачатку, пайшла шостая спроба.


tut — беларуская лацінка

Слова тут (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

дзе паставіць націск у слове тута + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


тусо́ўшчык (9)

(7) маршру́т

тусо́ўшчыца (10)

(7) маршру́т

тустэ́п (6)

(11) аўтамаршру́т

ту́та (4)

(5) бату́т

ту́та (4)

(10) мі́ні-бату́т

тутаво́д (7)

(6) стату́т


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

вы тут