ў
і
ту́т — прыслоўе ту́та — назоўнік
канцэпт

тут

гэта

часціца

як правільна пісаць і куды ставіць націск

--- ту́т

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

Не плюй у крыніцу: прыдзеш па вадзіцу.

Прыказкі і прымаўкі ў дзвюх кнігах (1976)

There are far better things ahead than any we leave behind.

Clive Staples Lewis (C. S. Lewis)

tut — беларуская лацінка

Слова тут (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

дзе паставіць націск у слове угу + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


тусо́ўшчык (9)

(7) маршру́т

тусо́ўшчыца (10)

(7) маршру́т

тустэ́п (6)

(11) аўтамаршру́т

ту́та (4)

(5) бату́т

ту́та (4)

(10) мі́ні-бату́т

тутаво́д (7)

(6) стату́т


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

вядро чалавечых ножак