ў
і
ш — назоўнік ша́ — выклічнік
канцэпт

ш-ш

гэта

выклічнік

як правільна пісаць і куды ставіць націск

--- ш-ш

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

абе́руч / абе́ручкі — абедзвюма рукамі


беларуская нацыянальная ідэя:
хавацца, каб захавацца


š-š — беларуская лацінка

Слова ш-ш (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

дзе паставіць націск у слове шырх + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


чэ́шска-слава́цкі (15)

(9) кінадзе́яч

чэ́шскі (6)

(3) мя́ч

ш (1)

(1) ш

ша́ (2)

(3) ба́ш

шаапі́раванне (12)

(5) ша́баш

шаапі́раваны (11)

(5) шаба́ш


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

бёрдвотчынг

Бёрдвотчынг.
Яшчэ раз: Б Ё Р Д В О Т Ч Ы Н Г