ў
і
закажане́ць — дзеяслоў зака́заны — прыметнік
канцэпт

заказ

гэта

назоўнік
мужчынскі род
агульны, неадушаўлёны, неасабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова заказ
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
зака́з

мн.  зака́зы
Родны
каго? чаго?
зака́зу

мн.  зака́заў
Давальны
каму? чаму?
зака́зу

мн.  зака́зам
Вінавальны
каго? што?
зака́з

мн.  зака́зы
Творны
кім? чым?
зака́зам

мн.  зака́замі
Месны
у кім? у чым?
зака́зе

мн.  зака́зах
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

На лапату ды за хату.
Узяць венік ды на сметнік.


— Вып'ем для храбрасці?
— Выпі! Я храбрая прыйшла...


zakaz — беларуская лацінка

Слова заказ (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік заказ — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове заказнік + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


закажане́лы (10)

(9) сімфаджа́з

закажанецца (11)

(5) дака́з

закажане́ць (10)

(7) недака́з

зака́заны (8)

(11) нара́д-зака́з

зака́заны (8)

(11) купо́н-зака́з

заказацца (9)

(9) перазака́з


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце трохмоўныя цэннікі — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

кофты няма