ў
і
кіні́зм — назоўнік кіні́н — назоўнік
канцэпт

кінік

гэта

назоўнік
мужчынскі род
агульны, адушаўлёны, асабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова кінік
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
кі́нік

мн.  кі́нікі
Родны
каго? чаго?
кі́ніка

мн.  кі́нікаў
Давальны
каму? чаму?
кі́ніку

мн.  кі́нікам
Вінавальны
каго? што?
кі́ніка

мн.  кі́нікаў
Творны
кім? чым?
кі́нікам

мн.  кі́нікамі
Месны
у кім? у чым?
кі́ніку

мн.  кі́ніках
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

кеміць — разумець, разбірацца, цяміць
цяміць — разумець сэнс падзей, гаворкі і пад.; разбірацца, кеміць


Твіт дня:
«Залатыя гады жыцця», на жаль, нельга жыць — іх можна толькі ўспамінаць.

@NestaNovae

kinik — беларуская лацінка

Слова кінік (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік кінік — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове кінін + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


кінжа́льны (9)

(8) сувязні́к

кінжа́льчык (10)

(8) прыязнік

кіні́зм (6)

(9) сангві́нік

кіні́н (5)

(5) фі́нік

кіні́чны (7)

(7) дба́йнік

кінка́н (6)

(9) нядба́йнік


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

вечарам