ў
і
мада́льны — прыметнік мадапала́м — назоўнік
канцэпт

мадам

гэта

назоўнік
жаночы род
агульны, адушаўлёны, асабовы
не скарачэнне
нескланяльны

праскланяць слова мадам
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
мада́м

мн.  мада́м
Родны
каго? чаго?
мада́м

мн.  мада́м
Давальны
каму? чаму?
мада́м

мн.  мада́м
Вінавальны
каго? што?
мада́м

мн.  мада́м
Творны
кім? чым?
мада́м

мн.  мада́м
Месны
у кім? у чым?
мада́м

мн.  мада́м
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

Хочаш ісці хутка — ідзі адзін. Хочаш ісці далёка — ідзіце разам.
If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

афрыканская прыказка

— Што п'е мадам?
— Звычайна мадам п'е мужчынскую кроў, але сёння будзе шампанскае…


madam — беларуская лацінка

Слова мадам (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік мадам — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове мадапалам + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


мада́льна-ча́савы (15)

(7) макада́м

мада́льнасць (11)

(5) ла́дам

мада́льны (8)

(9) пры́кладам

мадапала́м (9)

(8) про́падам

мадапала́мавы (12)

(10) пады́спадам

маджахе́д (8)

(6) гра́дам


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

мадама