ў
і
наблюзне́рыць — дзеяслоў набо́ечны — прыметнік
канцэпт

набоб

гэта

назоўнік
мужчынскі род
агульны, адушаўлёны, асабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова набоб
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
набо́б

мн.  набо́бы
Родны
каго? чаго?
набо́ба

мн.  набо́баў
Давальны
каму? чаму?
набо́бу

мн.  набо́бам
Вінавальны
каго? што?
набо́ба

мн.  набо́баў
Творны
кім? чым?
набо́бам

мн.  набо́бамі
Месны
у кім? у чым?
набо́бе

мн.  набо́бах
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

За разумнаю галавою і рукам лёгка.

Прыказка.

— Падымі мяне па-над зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар!
— Паважаны, выйдзіце з ліфта, гэта апошні паверх.


nabob — беларуская лацінка

Слова набоб (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік набоб — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове набожнасць + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


наблы́тваць (10)

(7) харыя́мб

наблышы́ць (9)

(2) О́б

наблюзне́рыць (12)

(3) бо́б

набо́ечны (8)

(6) скібо́б

набо́жна (7)

(5) анго́б

набо́жнасць (10)

(5) жако́б


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

нясушка