ў
і
по́нюх — назоўнік поп-а́рт — назоўнік
канцэпт

поп

гэта

назоўнік
мужчынскі род
агульны, адушаўлёны, асабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова поп
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
по́п

мн.  папы́
Родны
каго? чаго?
папа́

мн.  папо́ў
Давальны
каму? чаму?
папу́

мн.  папа́м
Вінавальны
каго? што?
папа́

мн.  папо́ў
Творны
кім? чым?
папо́м

мн.  папа́мі
Месны
у кім? у чым?
папе́

мн.  папа́х
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

Ад ляноты чакай бядоты.
Праца гадуе, а гультайства марнуе.
Дзе шчырая праца, там густа, а дзе лянота — пуста.


Нішто так не вучыць цярпенню, як маруднае інтэрнэт-злучэнне.


pop — беларуская лацінка

Слова поп (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік поп — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове попа + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


по́нчык (6)

(4) кно́п

по́нчыкавы (9)

(4) сно́п

по́нюх (5)

(6) стэно́п

поп-а́рт (7)

(9) тэ́хна-по́п

поп-арты́ст (10)

(8) брыт-по́п

поп-гру́па (9)

(8) пратапо́п


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

кепскія дні