ў
і
сарара́т — назоўнік Сара́таў — назоўнік
канцэпт

сарас

гэта

назоўнік
мужчынскі род
агульны, неадушаўлёны, неасабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова сарас
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
са́рас

мн.  са́расы
Родны
каго? чаго?
са́расу

мн.  са́расаў
Давальны
каму? чаму?
са́расу

мн.  са́расам
Вінавальны
каго? што?
са́рас

мн.  са́расы
Творны
кім? чым?
са́расам

мн.  са́расамі
Месны
у кім? у чым?
са́расе

мн.  са́расах
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

Усё жыццё авечка ваўкоў баялася, а з'еў яе пастух.

грузінская прыказка

Что русскому благо, тое беларусу блага.


saras — беларуская лацінка

Слова сарас (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік сарас — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове саратнік + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


саранчо́выя (10)

(6) прыпа́с

саранчы́ць (9)

(4) э́пас

сарара́т (7)

(7) амбара́с

Сара́таў (7)

(5) Тара́с

сара́таўскі (10)

(4) бра́с

сара́тнік (8)

(4) бра́с


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

you need to believe in yourself