ў
і
со́рус — назоўнік СО́С — выклічнік
канцэпт

сос

гэта
— смала

назоўнік
мужчынскі род
агульны, неадушаўлёны, неасабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова сос
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
со́с

мн.  со́сы
Родны
каго? чаго?
со́су

мн.  со́саў
Давальны
каму? чаму?
со́су

мн.  со́сам
Вінавальны
каго? што?
со́с

мн.  со́сы
Творны
кім? чым?
со́сам

мн.  со́самі
Месны
у кім? у чым?
со́се

мн.  со́сах
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

класціся спаць з курамі — класціся спаць вельмі рана, як толькі сцямнее

а не тое, што вы падумалі

Любіш дранікі — любі і драць.
(казала бабка дзеду)

@skarnikby

sos — беларуская лацінка

Слова сос (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік сос — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове сосачка + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


со́ртнасць (9)

(7) ліктро́с

со́ртны (6)

(8) штуртро́с

со́рус (5)

(7) саляро́с

со́сачка (7)

(8) крывасо́с

со́сачны (7)

(8) крывасо́с

со́ска (5)

(7) медасо́с


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

отключил телефон