ў
і
тасьмо́вы — прыметнік та́та — назоўнік
канцэпт

тат

гэта

назоўнік
мужчынскі род
агульны, адушаўлёны, асабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова тат
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
та́т

мн.  та́ты
Родны
каго? чаго?
та́та

мн.  та́таў
Давальны
каму? чаму?
та́ту

мн.  та́там
Вінавальны
каго? што?
та́та

мн.  та́таў
Творны
кім? чым?
та́там

мн.  та́тамі
Месны
у кім? у чым?
та́це

мн.  та́тах
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

прочкі — пакіданне на некаторы час сваёй хаты, сям'і з прычыны нязгоды, неладоў
ісці ў прочкі — сыходзіць з дому, не ўжыўшыся з мужам або жонкай
сабрацца (пайсці) у прочкі — звычайна пайсці ад мужа; пакінуць сям’ю, сваю хату з прычыны неладоў


— Што п'е мадам?
— Звычайна мадам п'е мужчынскую кроў, але сёння будзе шампанскае…


tat — беларуская лацінка

Слова тат (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік тат — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове тата + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


тасьма́ (6)

(14) базэ-кандэнсат

та́сьмачка (9)

(13) газакандэнса́т

тасьмо́вы (8)

(8) рэгрэса́т

та́та (4)

(5) бата́т

тата́канне (9)

(7) дэната́т

татакацца (9)

(8) дэспатат


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

тып