ў
і
шала́цца — дзеяслоў шала́шны — прыметнік
канцэпт

шалаш

гэта

назоўнік
мужчынскі род
агульны, неадушаўлёны, неасабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова шалаш
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
шала́ш

мн.  шалашы́
Родны
каго? чаго?
шалаша́

мн.  шалашо́ў
Давальны
каму? чаму?
шалашу́

мн.  шалаша́м
Вінавальны
каго? што?
шала́ш

мн.  шалашы́
Творны
кім? чым?
шалашо́м

мн.  шалаша́мі
Месны
у кім? у чым?
шалашы́

мн.  шалаша́х
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

Не хваліся сеўшы, а хваліся з'еўшы.


Абвестка ў Старажытным Егіпце:
Патрэбны працаўнікі. Не піраміда!


šalaš — беларуская лацінка

Слова шалаш (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік шалаш — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове шалашык + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


шалахце́нне (10)

(5) пала́ш

шалахце́ць (9)

(6) ералаш

шала́цца (7)

(5) сала́ш

шала́шны (7)

(7) Мікулаш

шалашо́вы (8)

(5) гама́ш

шала́шык (7)

(5) кама́ш


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

dead and alive cat