ў
і
бобападо́бна — прыслоўе бо́бачка — назоўнік
канцэпт

бобападобны

гэта

прыметнік
якасны

праскланяць слова бобападобны
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
  ж. — жаночы род
  м. — мужчынскі род
  н. — ніякі род
множны лік
Назоўны
хто? што?
ж.  бобападо́бная
м.  бобападо́бны
н.  бобападо́бнае

мн.  бобападо́бныя
Родны
каго? чаго?
ж.  бобападо́бнай, бобападо́бнае
м.  бобападо́бнага
н.  бобападо́бнага

мн.  бобападо́бных
Давальны
каму? чаму?
ж.  бобападо́бнай
м.  бобападо́бнаму
н.  бобападо́бнаму

мн.  бобападо́бным
Вінавальны
каго? што?
ж.  бобападо́бную
м.  бобападо́бны (неадуш.), бобападо́бнага (адуш.)
н.  бобападо́бнае

мн.  бобападо́бныя (неадуш.), бобападо́бных (адуш.)
Творны
кім? чым?
ж.  бобападо́бнай, бобападо́бнаю
м.  бобападо́бным
н.  бобападо́бным

мн.  бобападо́бнымі
Месны
у кім? у чым?
ж.  бобападо́бнай
м.  бобападо́бным
н.  бобападо́бным

мн.  бобападо́бных

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

фат — пусты, пошлы чалавек, які любіць рысавацца, пазіраваць

параўн.: франт

Запомніце:
верагоднасць — гэта достоверность
а вероятность — і м а в е р н а с ц ь

За такую памылку моўная паліцыя дае штраф 100 талераў.
Імавернасць 100 %.

bobapadobny — беларуская лацінка

Слова бобападобны (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

дзе паставіць націск у слове бобрскі + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


бо́ (2)

(12) крабападо́бны

бо́б (3)

(12) амёбападо́бны

бобападо́бна (11)

(12) ромбападо́бны

бо́бачка (7)

(11) губападо́бны

бо́бік (5)

(11) зубападо́бны

бо́бінка (7)

(11) кубападо́бны


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

смакатулька