ў
і
і́кацца — дзеяслоў ікеба́на — назоўнік
канцэпт

ікаць

гэта

дзеяслоў
незакончанае трыванне
непераходны
незваротны
1-е спражэнне

праспрагаць дзеяслоў ікаць
утварыць дзеепрыслоўе
як правільна пісаць і куды ставіць націск

словаформы
Пачатковая форма
і́каць
Цяперашні час
1-я асоба:
я што раблю?
мы што робім?
2-я асоба:
ты што робіш?
вы што робіце?
3-я асоба:
ён-яна-яно што робіць?
яны што робяць?
я  і́каю
мы  і́каем

ты  і́каеш
вы  і́каеце

ён, яна, яно  і́кае
яны  і́каюць
Прошлы час
што рабіла?
што рабіў?
што рабілі?
ж.  і́кала
м.  і́каў
н.  і́кала

мн.  і́калі
Загадны лад
2-я асоба:
ты што рабі?
вы што рабіце?
ты  і́кай
вы  і́кайце
Дзеепрыслоўе
цяперашні час:
што робячы?
і́каючы

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

ляжа́ць як бэ́ля, п'я́ны як бэ́ля

пра п'янага да непрытомнасці, пра моцна п'янага чалавека

ChatGPT трэба спытаць толькі адно:
Калі ты знішчыш чалавецтва і як?


ikać — беларуская лацінка

Слова ікаць (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

дзе паставіць націск у слове ікнуцца + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


ікаса́эдр (8)

(8) бры́зкаць

і́каўка (6)

(9) абры́зкаць

і́кацца (6)

(10) пабры́зкаць

ікеба́на (7)

(7) паі́каць

ікла́стасць (10)

(8) бібі́каць

ікла́сты (7)

(10) забібі́каць


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

рондаль

twitter.com: @vandubovik