ў
і
паслана — прыслоўе пасла́нка — назоўнік
канцэпт

пасланец

гэта

назоўнік
мужчынскі род
агульны, адушаўлёны, асабовы
не скарачэнне
2-е скланенне

праскланяць слова пасланец
як правільна пісаць і куды ставіць націск

склон адзіночны лік
множны лік
Назоўны
хто? што?
паслане́ц

мн.  пасланцы́
Родны
каго? чаго?
пасланца́

мн.  пасланцо́ў
Давальны
каму? чаму?
пасланцу́

мн.  пасланца́м
Вінавальны
каго? што?
пасланца́

мн.  пасланцо́ў
Творны
кім? чым?
пасланцо́м

мн.  пасланца́мі
Месны
у кім? у чым?
пасланцу́

мн.  пасланца́х
Клічная форма

мн. 

арфаграфічны слоўнік

скарбніца

Не спяшайся языком, а спяшайся справаю.

Прыказка.

як кажуць ірландцы,
не спытаеш — не атрымаеш

if you don’t ask, you don’t get

paslaniec — беларуская лацінка

Слова пасланец (націск і правільнае напісанне) падаецца ў слоўніках:

назоўнік пасланец — у родным, давальным, творным і месным склоне

дзе паставіць націск у слове пасланка + часціна мовы

выпадковае

спецпошук

правапіс на базе bnkorpus.info
ліцэнзія CC BY-SA 4.0


пасла́бнуць (10)

(7) салане́ц

паслабяне́ць (11)

(7) міланец

паслана (7)

(6) сла́нец

пасла́нка (8)

(6) фла́нец

пасла́нне (8)

(7) лама́нец

пасла́ннік (9)

(8) герма́нец


Мемарня

трохмоўны цэннік

Зрабіце такія цэннікі на кожны тавар — і беларусам не спатрэбяцца слоўнікі.

навагодняя ёлка